محصول جديد ديسكی شكل

 

محصول جديد ديسكی شكل Flintec جهت مصترف صنايع دارويی وغذايی (13th feb 2013)

 

اين گروه جديد از محصولات Flintec جهت كاربرد سيستم توزين مخازن در صنايع دارويی و غذايی كاربرد دارد .

لودسـل مـدل Q50 كه در كيـت مدل 66-20 قابل نصب است از جنس

استنلس استيل الكترو پوليش شده ، ساخته گرديد است كه كاملا"

مناسب صنايع دارويی و غذايی است .

اين لودسل توسط جوشكاری ليزری جوشكاری شده است و بدليل

سـطح مدوری كـه دارد امـكان قـرارگيـری گـرد و غبـار و كثيـفی در آن

وجود ندارد .

درجـه حفـاظـت اين لـودسل IP69K , Ip68 بـوده و از رنـج وزنـی

500 kg الی 30,000 kg  موجود است .

ترازوی اسكنر دار مخصوص پايانه های فروش

 

ارائه ترازوی اسكنردار جهت پايانه های فروش

 

شركت Flintec يكی از با كيفيت ترين ترازوهای اسكنردار را برای استفاده در پايانه های فروش برای شركت های توليد كننده اين

پايانه ها توليد می نمايد .

شركت Flintec به منظور بهبود كيفيت و كاهش ارتفاع اين سيستم

يك لودسل جديد طراحی نموده است .

در اين طراحي جديد عملكرد گوشه های ترازو و يكسان بودن وزن در

تمـامی سطوح بهـبود يافـته است و پاسخ وزنی آن نيـز سريع شده

است . اين شركت در سال بيش از 120،000 دستگاه از اين محصول

را توليد می نمايد .

سنسور گشتاور جديد

 

توليد سنسور گشتاور جديد  "9th Jul 2012"

 

شركت Flintec يك گشتاور سنج جديد جهت استفاده از ابزارهای پنوماتيك به بازار عرضه نموده است.

اين ترنسديوسر دارای سيستم الكترونيك مركزی در خود محصول

است و جهت ابزارهای بستن پيچ و مهره با گشتاور مجازاستفاده

می شود .

اين ابزار در صنايع اتومبيل سازی جهت بستن چرخ ها، صندلی ها

،كـمربند ايمنـی وسايـر اجزاء در خـط مونـتاژ مـورد استـفاده قـرار

می گيرد .

طراحي و ساخت لودسل جديد مدل CC1

 

طراحی و ساخت لودسل جديد مدل CC1 توسط شركت (15th Jun 2011)

 

افزايش توليد نفت در كشور برزيل باعث ايجاد تقاضای اين صنعت جهت يك راهكار اندازه گيری نيرو از شركت Flintec شد. در اين

راستا شركت Flintec يك لودسل جديد برای بزرگترين شركت

توليد كننده نـفت به نام "petrobrs" طـراحی و ساخته است

تا در  پمپ های "nodding donkey" به كار می رود .

اين لودسل به منظور اندازه گيری نيروی اعمالی به تير پمپ

بكار می رود و به راحتی به آن افزوده می شود .

اخذ استاندارد كيفيت VCAP

 

اخذ استاندارد كيفيت VCAP توسط شركت  ( 24th Jan 2011 )   

 

شركت Flintec استاندارد VCAP كه مخفف عبارت Verified Conformity Assessment Program مي باشد را اخذ نموده است .

اين استاندارد تائيد می كند كه تمامی محصولات اين شركت با كيفيت يكسان توليد

می شوند .

در فرآيند استاندارد VCAP محصولات توليدی شركت به صورت متناوب مورد آزمون قرار

می گيرد تا صحت و كيفيت محصولات تضمين شود .