تاريخچه

شركت Flintec در سال 1998 با نام تجاری Flintab در شهر بوستون آمريكا توسط آقای " Rune Flinth " تاسيس شد .  

فعاليت اصلی اين شركت توليد كرنش سنج و  "Strain gage " لودسل بود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين شركت در ادامه به توليد انواع باسكول پرداخت و فعاليت های خود را در زمينه سيستم های توزين افزايش داد بطوريكه

 در سال  1996 شركت Flintec با هدف تمركز بر ارائه لودسل تاسيس شد .

 

 

 

از سال 2000 تكنولوژی آلمانی- آمريكايی خود را به سری لانكا منتقل نمود و يكی از مدرن ترين كارخانه های توليد لودسل در

جهان را در ابن كشور داير نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

از سال 2011 بخش تحقيق و توسـعه (R&D) اين شركت به منـظور توسعه محصـولات بخـش لـودسل در شهر كارديف " Cardif "

انگليس و در فضايی به اندزه 12000 فوت مربع ايجاد گرديد .             

   

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر شركت Flintec تجهيزات پزشكی، تجهيزات صنعتی و كشاورزی و سيستم های اتوماسيون صنعتی را نيز ارائه

می دهد .