تحقيق و توسعه

بخش تحقيق و توسعه شركت Flintec از افراد بسيار با تجربه در زمينه اين صنعت بهره می برد كه فعاليت های خود را در دفاتر

اروپايی، آسيايی و امريكا انجام می دهند . در سال

2011 نيز يك بخش جديد در زمينه تحقيق و توسعه

لودسل در شهر كارديف انگلستان ايجاد گرديده كه

بيش از 12000فوت مكعب وسعت دارد .

كيفيت بالای محصولات Flintec باعث شده است تا

مشتريان زيادی در خواست محصولات جديدتری از اين

شركت داشته باشند.

بطور مثال در بخش تجهيزات پزشكی، كيفيت بالای

انكوباتورها و پمپ های تزريق باعث شد تا درخواست های زيادی درخصوص ساير محصولات نظير اندام مصنوعي هوشمند از

اين شركت شود .

 

بررسی عملكرد :

در واحد R&D شركت Flintec محصول جديد بايد كاملا" تست ها و معيارهای طراحی را به درستی پشت سر بگذارد و كيفيت

محصول كاملا" تضمين شود . در شكل مقابل تجهيزاتی را مشاهده می نماييد كه جهت بررسی و تست عملكرد سيستم های

كنترلر پركن های مايع پرسرعت تهيه شده است تا سيستم عملكرد اين كنترلرها به دقت مورد آزمون قرار گيرد اين دستگاه

تست در مجموعه آلماني قرار دارد .

 

 

تست های‌ محيطی :

بررسی اثرات حرارتی و محيطی پارامتر ديگری است كه در تك تك محصولات جديد به دقت مورد آزمون قرار می گيرد و تجهيزات

تست نيز در مراكز R&D محيا شده است .

در تصوير مقابل محفظه تست محيطي را مشاهده می كنيد كه محصل جديد را در محدوده

دمايی و رطوبتی مختلف مورد آزمون قرار می دهد .

 

 

 

 

واحد طراحی و مهندسی :

واحد طراحی و مهندسی شركت Flintec در زمينه سيستم های اندازه گيری وزن، نيرو و خستگی چه در بخش مكانيك و چه

بخش الكترونيك از پرتجربه ترين و حرفه ای ترين مجموعه هاي حال حاضر دنيا می باشد . اين مجموعه با درك درست و صحيح

نيازهای مشتريان بهترين و مطمئن ترين راهكارهای مهندسی را ارائه می نمايد .

 

"شركت Flintec قابل اعتمادترين شركت در زمينه ارائه طراحی های خاص در صنعت توزين و اندازه گيری است"