خط توليد

 

شـركت Flintec به منــظور حفـظ كيـفيـت و جـلب رضايـت مشتـريان خود تمـامی نيـازهای خـود را در داخـل كـارخـانه خود تهيـه

می نمايد . فعاليت هايی نظير ساخت كرنش سنج، ماشين كاري CNC، عمليات حرارتي، مونتاژ، تست و كاليبراسيون همگی

زير سقف اين كارخانه انجام می پذيرد .

 

 

توليدلودسل های اين شركت در كارخانه فوق مدرن كه بيش از 12،000 متر مربع وسعت دارد و در شهر های "Katunayake" و

"koggola" كشور سری لانكا واقع شده است ساخته می شود.

 Flintec كشور سری لانكا را به دليل سطح تحصيلی بالا و وفاداری مردمان اين كشور انتخاب نموده است .

در حال حاضر بيش از1000 نفر نيروی فنی

متخصص در اين كارخانه مشغول به كار

هستند .

كارخانه Flintec در كشور سری لانكا يكی

از بزرگترين و مجهز ترين كارحانجات اين

كشور محسوب می شود بطوريكه بيش

از 30 دستگاه ماشين آلات CNC پيشرفته

در اين كارخانه در حال كار می باشد .

 

شركت Flintec مكانيزم های علمی توليد و كنترل توليد نظير : توليد سلولی، سيستم های كنترل آماری،‌ سيستم های كنترل

كيفيت، سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 اجرا می نمايد .